Erdészeti növényvédelmi szakmérnök képzés

Az erdészeti növényvédelmi szakmérnök képzésről

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán 1974 óta folyik erdészeti növényvédelmi szakmérnök képzés. Képzésünk az egyetemen végbement szervezeti változások miatt 2009-ben, a mosonmagyaróvári kar hasonló agrárképzésével közösen lett akkreditálva és "növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak" néven került nyilvántartásba. A mosonmagyaróvári, és hazánkban akkreditált további hasonló képzéssel szemben az általunk összeállított tantervben hangsúlyosabban szerepelnek az erdőgazdálkodás szempontjából meghatározó növényvédelmi problémák. A mezőgazdasági és a kertészeti tevékenységek növényvédelmi problémáit viszont csak érintőlegesen tárgyaljuk.

 

Ilyen speciális, erdészeti szempontú növényvédelmi képzés hazánkban egyedül az Erdőmérnöki Karon folyik.

 

Képzésünkre ezért elsősorban erdőmérnöki diplomával rendelkező, az erdészet vagy a növényvédelem területén dolgozó, de speciális növényvédelmi ismeretekkel még nem rendelkező kollégák jelentkezését várjuk.


Szükséges előképzettség:

 • Okleveles erdőmérnök, vagy
 • Okleveles agrármérnök, vagy
 • Okleveles kertészmérnök.

 

Képzésünk az általános növényvédelmi ismereteken túl részletekbe menően tárgyalja az erdőgazdálkodás és a kapcsolódó tevékenységek (pl. erdészeti csemetetermesztés, karácsonyfa-termesztés) szakterületeit érintő növényvédelmi problémákat. Hallgatóink ismereteket szereznek

 • az erdei fajokon növénybetegséget okozó kártevőkről, kórokozókról,
 • a betegségek tüneteiről, és az ellenük való védekezés lehetőségeiről,
 • a fontosabb gyomnövényekről,
 • a különféle védekezési technológiákról,
 • az engedélyezett és forgalomban lévő növényvédő szerek kémiai felépítéséről, hatásmechanizmusáról, használatuk ökológiai kockázatairól,
 • a biológiai és a környezetkímélő védekezés lehetőségeiről és gyakorlatáról,
 • a növényvédelem jogszabályi hátteréről és a szaktanácsadás szervezeti felépítéséről,
 • valamint a tárolt és beépített faanyag károsodásáról, védelméről.

 

A képzés mintatanterve a hivatkozást követve letölthető.

 

Hallgatóink a tantermi előadások mellett laboratóriumi és terepi gyakorlatokon vesznek részt. A tanulmányutak során bemutatásra kerülnek a hazai erdőtársulásokban előforduló, jelentős gazdasági következménnyel járó káresemények. A gyakorlatokon oktatóink a helyi szakemberekkel együttműködésben mutatják be a problémákat, a védekezés lehetséges és javasolt módszereit. A helyszínen, a beteg fák mellett állva az oktatáson túl lehetőség nyílik a szakmai eszmecserére is.

 

A második évben a szakmérnök-jelöltek egy választott témában szakdolgozatot készítenek. A képzést szakdolgozatvédés és záróvizsga zárja.

 

A képzés időtartama:

 • Minimum 600 kontakt óra tanteremben, laborban illetve terepen. Ebbe az otthoni felkészülés, feladatkidolgozás nem számít bele.
 • A képzés időtartama négy szemeszter, szemeszterenként három-három hét konzultációs időszakkal.
 • A konzultációk időpontja úgy kerül meghatározásra, hogy a képzésben résztvevők munkahelyi szakmai munkáját lehetőleg minél kevésbé zavarja.

 

Tandíj

 • A képzés tandíjköteles.
 • A tandíj a résztvevők számának függvényében kerül meghatározásra. Mértéke várhatóan 150-200 ezer forint/fő/szemeszter.


Fontos információ a már képesítéssel rendelkező növényvédelmi szakmérnökök számára

 

A gyakorló növényvédelmi szakmérnökök számára az ismereteket folyamatosan szinten kell tartani. Ennek egyik formája a továbbképzéseken való részvétel, ami egyben feltétele is az I. és II. kategóriájú növényvédő szerek vásárlását és felhasználását biztosító engedély ötévenkénti meghosszabbításának.

 

Növényvédelmi továbbképzéseket korábban az Erdőmérnöki Karon is szerveztünk. Továbbképzéseinken - az alapképzéshez hasonlóan - szintén a legaktuálisabb erdővédelmi problémák álltak a középpontban. 2013-tól azonban a továbbképzések szervezését egységesen a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara bonyolítja, így az engedélymegújításhoz szükséges továbbképzésen való részvételt a lakóhelyhez legközelebbi képzési helyen javasoljuk a korábbi hallgatóinknak.


Kapcsolódó linkek